Søk

Personvernforordningen - (GDPR) - Hvordan bruke verktøyet

17. april er NHO-advokater på Facebook for å svare på spørsmål fra kl. 1200-1500.

Hva er personvernforordningen?

Personvernforordningen er en lov EU har vedtatt (den blir også kalt GDPR, som står for general data protection regulation). Loven skal gjelde i alle EU- og EØS-landene. Alle bedrifter bør sette seg inn i reglene.

Det er verken forbudt eller farlig å behandle personopplysninger – men du må vite hvordan du gjør det for å gjøre det lovlig. Det er fullt ut overkommelig å få på plass det som er nødvendig for å oppfylle de nye kravene som kommer 25. mai 2018. NHO har utarbeidet et personvernverktøy for medlemsbedrifter som skal være til hjelp for å få orden på dokumentasjon og rutiner for behandling av personopplysninger. Verktøyet er best egnet for små og mellomstore bedrifter som ikke har særskilte krav eller utfordringer knyttet til personvern. 

Hvordan bruke personvernverktøyet

Trinn 1 - Innføringsartikkel
Første trinn er en innføringsartikkel som gir den bakgrunnskunnskapen bedriften trenger for å gjøre det nødvendige personvernarbeidet.

Les artikkelen her
 
Trinn 2 - Kartleggingsskjema
Trinn 2 er et kartleggingsskjema hvor man får oversikt over hvilke personopplysninger bedriften håndterer, hva slags grunnlag bedriften har for å håndtere disse opplysningene og hvilke rutiner bedriften har for eksempel for oppbevaring, bruk og sletting av opplysningene. Det er også laget en bruksanvisning til skjemaet. 

Last ned Kartleggingsskjema 
Last ned Brukerveiledning til kartleggingsskjema 

Trinn 3 - Bedriftens personverndokument
Det tredje som må gjøres er å opprette et dokument som beskriver hvordan bedriften sørger for å etterleve reglene, blant annet internkontroll. Foreslått tekst i dokumentet må tilpasses til den enkelte bedrifts behov, basert på kartleggingen som er gjort.  

Last ned Bedriftens personverndokument 
Last ned Vedlegg til personverndokument - Informasjonssikkerhet 

Spør NHOs advokater Nina Tennebekk og Hildegunn Ytrearne Nygård om GDPR og de nye personvernreglene på Facebook 17. april fra 12.00 - 15.00.

personvern_nhoadvokater.PNG

De er eksperter på personvern og vil svare på spørsmål om dette denne dagen fra kl 12 til 15 på et arrangement fra Facebooksiden til NHO Medlem

Meld deg på arrangementet her: https://www.facebook.com/events/1613092022113758/

Reglene for personvern gjelder for alle bedrifter. Eksempler på hva du må ha kontroll på: 

- Hva er personopplysninger 
- Hva er personvernforordningen?
- Hvilke personopplysninger gjelder reglene for?
- Hvordan kan du lagre og bruke personopplysninger?

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.