Søk

PRESSEMELDING FRA STYRELEDER

-Vi må styrke oss for fremtiden, sier styreleder Ole Olsen.

PRESSEMELDING                                                                                               15.06.2016

Styret i Norsk Trevare har i senere tid arbeidet for å få til en best mulig fremtidsriktig organisering. Hovedmålet er at Norsk Trevare skal være en synlig utviklingsaktør, pådriver og bidragsyter til en fremtidig lønnsom trevare og innredningsbransje.

For å oppnå dette så har vi sett på hva vi holder på med i dag, hva vi tror er viktig i fremtiden og hvordan vi skal organisere, styrke oss for å håndtere fremtidens utfordringer og nå våre fremtidige mål. For å få en mer tydelig rollefordeling har styret i Norsk Trevare besluttet å ha en daglig leder og en faglig leder.

Hovedformålet for daglig leder er å utvikle og lede Norsk Trevare, både som organisasjon og bransje, i ønsket retning mot økt lønnsomhet og vekst. Dette innebærer blant annet å sørge for gode rammevilkår og konkurranseforhold.

Hovedformålet for faglig leder er å være en faglig ressurs, rådgiver og ekspert overfor medlemsbedriftene, samt ivareta bransjens faglige interesser overfor myndighetene.

Vi er veldig glad og føler oss heldige for at vår Direktør Ivar Horsberg Hansen har sagt ja til å gå inn i stillingen som faglig leder. Alle som kjenner Ivar vet at han er faglig sterk og dyktig, Han kjenner vår bransje ut og inn, og det er nesten ikke en krok av landet Ivar ikke har vært i.

I denne forbindelse vil vi også takke Ivar for den flotte innsatsen han har gjort som direktør i nærmere 8 år. Vi som har jobbet tett med han vet at han har stått på, både sent og tidlig, for bransjen vår.

Prosessen med utlysning og ansettelse av ny daglig leder vil bli iverksatt så snart som mulig. Ivar Horsberg Hansen vil selvsagt fortsette i rollen som direktør inntil ny daglig leder er på plass.

Vi ønsker også å benytte anledningen til å informere om at Kari Silsand Wilsgård har valgt å si opp sin stilling i Norsk Trevare til fordel for nye utfordringer i BNL. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb og vil samtidig takke så mye for den innsatsen hun har gjort for oss som markedsansvarlig i Norsk Trevare.

Ole Olsen

Styreleder

                                                     

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no