Søk

Rapport om flerkulturelle arbeidplasser

Studien konkluderer ikke med at utenlandske arbeidstakere er mer involvert i flere ulykker enn norske.

Byggenæringen i Norge har vært preget av en økende grad andel utenlandsk arbeidskraft. Rapporten, har sett på følgende: Hva er de største utfordringene, men også mulighetene knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser? Hvordan påvirkes sikkerhet og arbeidsmiljø når arbeidstakere med fra forskjellige land skal jobbe sammen? Hvilke strategier bedriftene bruker for å takle eventuelle utfordringer, og ikke minst hva påvirker ledernes holdninger til utenlandsk arbeidskraft?

Studien vise blant annet at mellomstore bedrifter er mest positive til utenlandsk arbeidskraft - de har mest tid og ressurser.

Av den interessante rapporten kom det  også frem at vi må bli flinkere til å utnytte kompetansen til de utenlandske arbeiderne.

Les hele rapporten om flerkulturelle arbeidsplasser her

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no