Søk

Regjeringen bruker bygg og anlegg som et motkonjunkturtiltak på Sør- og Vestlandet

De ekstra bevilgningene må brukes slik at det skaper arbeidsplasser lokalt for de som er arbeidsledige og hvor det er ledig kapasitet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Publisert BNL: 11.05.2016 

- Vi er fornøyd med at regjeringen foreslår målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet, for å redusere arbeidsledigheten og  ta vare på nødvendig kompetanse, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL

 

I revidert budsjett foreslås det mer penger til vedlikehold til offentlige bygg, veier og jernbane. 

Viktig endring i permitteringsregelverket

BNL er fornøyd med at regjeringen følger opp BNLs krav og utvider permitteringsperioden til 52 uker fra 1. juli, og at det etablerers et tilskudd for lærlinger som blir oppsagt eller permittert slik at de får fullført utdannelsen.

- Dette er viktig for å hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom en midlertidig periode med bortfall av etterspørsel og oppdrag, og for å unngå tap av kompetanse sier Sandnes. 
 

Mangler tiltak mot arbeidslivskriminalitet
Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder ingen tiltak for å forsterke kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Det er viktig å bekjempe arbeidslivkriminalitet, derfor er BNL skuffet over at regjeringen ikke prioriterer å forsterke de tiltakene som faktisk virker som blant annet etablering av sentre mot arbeidslivskriminalitet. Stortinget må sørge for at det etableres senter mot arbeidslivskriminalitet i alle landets politidistrikter, oppfordrer Sandnes

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no