Søk

Resultat av lønnsforhandlingene for Overenskomsten for Byggeindustrien i 2018

Den 27. april ble resultatet av årets forhandlinger endelig vedtatt, og her har dere de nye minstesatsene for organiserte ansatte.

Det er gitt kr 1,00 i sentralt tillegg til alle ansatte med tariffavtale.
Ansatte som etter denne reguleringen, fortsatt ligger under minstelønnen, skal løftes til minstelønnsnivået, som øker fra 173,- kr til 177,67 for nybegynner.
For ansatt etter 1 års ansiennitet er minstelønn-satsen nå kr 181,01.
Fagarbeidertillegget økes fra kr 12,- til kr 12,80.
Lærlingelønnen endres til: 3. året (40%) kr 76,19
4. året (60%) kr 114,28.

Disse endringene gjelder fra 1. april 2018.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.