Søk

Se opp for kataloghaiene!

Bedrageriforsøkene øker i sommerferien mot bedrifter, så pass på så du ikke blir lurt.

Vær oppmerksom på falske fakturaer og sørg for å etablere gode og sikre rutiner for fakturabehandling og håndtering av pågående selgere i sommer.

Mange blir lurt til å betale for annonser og oppføringer de ikke har bruk for. En metode som øker i omfang er "tilbud på faktura", der bedriften forledes til å tro at det er en ordinær faktura som skal betales. Med liten skrift går det imidlertid frem at fakturaen er et tilbud.

En annen metode de bruker er å ringe bedrifter med spørsmål om å fornye det bedrageren påstår er en eksisterende katalogoppføring. De vet å utnytte en hektisk forsommertid og at mange bedrifter i løpet av ferien lar uerfarne vikarer ta seg av rutineoppgaver som for eksempel betaling av fakturaer.

Følg disse rådene:

Kreativiteten i bedrageribransjen er stor og svindelmetodene mange. Dersom du greier å overholde følgende generelle råd, mener vi at du vil kunne komme deg gjennom sommeren uten å bli lurt av kataloghaiene:

  • Ikke aksepter et tilbud, verken muntlig eller skriftlig, uten at du er sikker på hva det omfatter.
  • Er du i tvil om hva tilbudet består i eller hvem leverandøren er, be om skriftlig dokumentasjon før du tar en avgjørelse. Sørg for å ha oversikt over avtalevilkårene, særlig bestemmelser om pris, betaling, bindingstid og opphør. Les gjennom all tekst, også den som er skrevet med liten skrift.
  • Sjekk at ordrebekreftelser og fakturaer virkelig stemmer overens med det du mener å ha bestilt eller avtalt.
  • Hvis du blir forsøkt presset til å takke ja til et «spesielt godt tilbud», er det grunn til å være ekstra skeptisk. Si «nei» og legg på.

For å bekjempe kataloghaier har NHO i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd etablert Varslingslisten. Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet.

Ha en fin sommer uten å bli svindlet!

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no