Viktig å vite om nye aldersgrenser
 

Aldersgrense

Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år fra 1. juli 2015. Man kan avtale internt på bedriften en lavere aldersgrense (70 år) men det bør gjøres innen 1. juli.

Hvis bedriften din ønsker å innføre en lavere aldersgrense enn det som står i loven, bør dette gjøres før 01.07.2015. Dersom dere ikke har etablert en bedriftsintern aldersgrense, vil lovens grense på 72 år gjelde fra og med 1.07.2015, og de ansatte kan kreve å stå i arbeid fram til det tidspunktet. Dette henger sammen med at etter den nye arbeidsmiljøloven kan arbeidsforhold bringes til opphør når arbeidstakere fyller 72 år, mot 70 år, som gjaldt tidligere.
 

Midlertid ansettelser

Hovedregelen skal fortsatt være faste ansettelser, men det har kommer en ny, generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder. Arbeidsgiver får en karantene på 1 år hvis arbeidsforholdet ikke videreføres. Det er en kvote på maks 15% av arbeidstokken som kan ansettes midlertidig i virksomheten etter denne regelen. Ved midlertidig ansettelse skal det sette opp en skriftlig arbeidsavtale som skal angi det rettslige grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

”Fireårsregelen” reduseres til tre år for sammenhengende ansettelser i vikariat eller på generelt grunnlag. Den nye treårsregelen gjelder kun for arbeidsavtaler som inngås etter ikrafttredelsen. For øvrig videreføres den gjeldende fireårsregelen.

 

Arbeidstid

Det er nå anledning til å jobbe mer i perioder hvor det er mye å gjøre, mot å jobbe mindre når det er lite å gjøre. Man benytter gjennomsnittsberegning.

Les mer om endringene i Arbeidsmiljøloven her

De nye reglene for aldersgrenser i arbeidsmiljøloven innebærer endringer det er viktig at bedriftene er klar over. (Illustrasjonsfoto)