Søk

Snekkeryrket gjennom "ungdomsbriller"

Hvem er best til å gi oss råd for å bli synlige og kommunisere faget utad? -Jo, ungdommen selv!

I dag samles igjen Ungdomsgruppa i Norsk Trevare.

I forbindelse med vårt arbeid med økt synlighet, er det viktig at vi også kommuniserer med ungdom som kan være potensielle for vår bransje i fremtiden.

I dag arrangeres andre samling med ungdomsgruppa, og vi ser frem til diskusjoner og innspill som vil være verdifulle i vårt arbeid videre. 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no