Søk

Stort tilbakeskritt for mindre bedrifter

som ønsker å delta i konkurranse om å få levere til det offentlige

Publisert NHO 18.08.2016

Stortinget har pålagt regjeringen å heve den nasjonale terskelverdien fra dagens 500 000 kr. til 1,1 millioner kroner.

Terskelverdier er beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse.

Dette er en forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter, mener NHO etter at regjeringen hever terskelverdiene for offentlige innkjøp til EU-nivå.

Næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto, sier at det er en forenkling for innkjøperne og for de faste, gjerne store leverandørene. Men det gir store utfordringer og er et stort tilbakeskritt for mindre bedrifter som ønsker å delta i konkurranse om å få levere til det offentlige.
- Vi har jobbet lenge for å forenkle regelverket for offentlige anskaffelser, men vi mener terskelverdien på 1,1 millioner er satt for høyt. Små bedrifter vil kunne risikere å aldri komme til forhandlingsbordet, med mindre de er oppdragsgivers foretrukne leverandør, sier hun.

I tillegg vil de samme kontraktene gå under radaren for kontroll. Dermed er dette ikke et skritt i riktig retning for å få bukt med arbeidslivskriminalitet.

Departementet tar sikte på at nytt anskaffelsesregelverk i form av ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal tre i kraft samlet. Planlagt dato for ikrafttredelse er 1. januar 2017. 

I tillegg til de nye anskaffelsesforskriftene og klagenemndforskriften, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet en ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærling. Denne forskriften ble sendt på høring denne uken.

Les her om hva de nye reglene betyr for din bedrift.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no