Søk

Strukturstatistikk for Byggenæringen

Foretakene i bygge- og anleggsvirksomheten omsatte for 408 milliarder kroner i 2012. Det er en økning på 13,7 prosent fra 2011. For første gang omsetter vi for over 400 milliarder kroner og har over 200 000 sysselsatte!

I samme periode steg også sysselsettingen, med 5,2 prosent, og passerte dermed 210 000 personer. Antall foretak steg med 4,2 prosent.

1,7 milliarder kroner mer innenfor bygging av veier og jernbaner

I 2012 var det 359 foretak registrert med bygging av veier og jernbaner som sin hovedaktivitet. Dette omfatter foretak som bygger veier, motorveier, jernbaner, undergrunnsbaner, tuneller og broer. Disse foretakene hadde en total omsetning på 23,2 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på 1,7 milliarder kroner, eller 8,1 prosent, fra året før.

Det var også en økning innenfor den øvrige anleggsvirksomheten. Omsetningen innenfor anleggsvirksomheten totalt steg med 8,3 prosent, fra 30,8 milliarder kroner i 2011 til 33,4 milliarder kroner i 2012. Næringen sysselsatte i overkant av 12 600 personer, en oppgang på 1,3 prosent fra 2011.

Økning også for spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Foretakene innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet hadde en omsetning på 166,5 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på 10,5 prosent fra 2011. Antall sysselsatte steg med 5,3 prosent, til drøye 121 000 personer i 2012.

Størst vekst innenfor oppføring av bygninger

Størst vekst var det imidlertid i omsetningen blant foretakene som driver med oppføring av bygninger. Disse hadde en total omsetning på 208 milliarder kroner i 2012, noe som tilsvarer en økning på 17,5 prosent fra året før. Næringen sysselsatte omtrent 21 800 personer. Det er 5,2 prosent flere enn i 2011.

Foretakene i bygge- og anleggsvirksomheten omsatte for 408 milliarder kroner i 2012. Det er en økning på 13,7 prosent fra 2011. For første gang omsetter vi for over 400 Milliarder kroner og har over 200 000 sysselsatte!

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no