Søk

Styrelederen tok med stortingsrepresentantene til Profftre

Der diskuterte de bransjens fremtid

Fra venstre. Ole Olsen Norsk Trevare, Roy Steffensen Stortingsrepresentant (FRP), Olav Bjarne Tonstad Profftre, Terje Halleland fylkesvaraordfører i Rogaland (FRP), Tristan Dupre` Rådgiver Rogaland FRP.

 

Ole Olsen kan fortelle at under møtet snakket de om bransjens utfordringer samt om mer bruk av tre i offentlige bygg. Videre ble det lagt vekt på at det ikke bare er første pris som må vurderes i anbud men også lengde på levetid samtidig at en kan få ned vedlikeholdskostnader ved å bruke kvalitet. SAmmen var de enige om at en må bygge opp anbud slik at man får inn både de beste fagfolkene og produktene.

Politikerne fastslo at det er viktig at de fikk god informasjon fra bransjen slik at de kan gjøre de rette tingene. Så vi må ikke være redde for å ta kontakt, noe de ønsker og er avhengige av.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no