Søk

T-komponent avvikler limtreproduksjon i Rindal

I følge en pressemelding har styret i T-Komponent AS den 26. januar 2015 besluttet å legge ned produksjon av limtre ved anlegget i Rindal. Selskapet vil fortsatt levere de samme varene til byggvaresektoren.

Som en konsekvens av den negative utviklingen har vi dessverre ikke funnet grunnlag for å videreføre limtreproduksjon i selskapet. Selskapet vil i løpet av 2015 fremstå som et selskap som driver med salg av byggvareprodukter, i all hovedsak import for videresalg, sier daglig leder Elmer Talgø og  styreleder Finn Talgø i T-komponent AS i pressemeldingen.

T- Komponent AS har i de tre siste årene (2011 – 2013) hatt underskudd i regnskapene. Løpende regnskap for 2014 viser samme trend og det vil bli et underskudd for 2014.

Det er utarbeidet fremtidige prognoser både for egenproduksjon og trading. Denne viser at selskapet ikke klarer å forsvare limtreproduksjon med positive resultater. De klarer heller ikke å se at den negative salgsutviklingen vil snu på kort eller lang sikt.

Selskapet gjennomførte i 2013/2014 en prosess for å redusere kostnader, deriblant en nedbemanning og andre kostnadsbesparende tiltak. Samtidig tapte selskapet omsetning, slik at kostnadsreduksjonen ikke kompenserte for fall i omsetning.


T-Komponent i Rindal ble bygget i 1946 og var opprinnelig Landsem Skifabrikk.
(Foto: T-Komponent)

 

RMH
 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no