Søk

Takk for sist, for flotte dager på Trevaredagene 2017 i Stavanger!

Vi håper du setter av et par minutter til å evaluere Trevaredagene 2017 i skjemaet som er sendt deg. Dette er til stor hjelp når vi skal planlegge neste års arrangement.

Nedenfor er en liten oppsummering og link til foredragene.

Styreleder Ole Olsen ønsket velkommen og introduserte ny daglige leder i Norsk Trevare, Jannis Barbantonis.

Jannis snakket litt om synlighet og Norsk Trevare mot 2020. At bedriftene skal selge et lite stykke Norge, være stolte av yrket sitt og at bedriftene er unike og må samspille med bedrifter og lokalforeningene. En viktig ingrediens er samhold og vi i Norsk Trevare er der for dere.

Kjell Senneset, Prognosesenteret  fortalte at det i fjor ble 37000 igangsatte boliger, noe som er det høyeste på ca. 40 år. Det har ikke vært mye krise i boligbygging her til lands.

Ivar H. Hansen, Norsk Trevare snakket litt om året 2016, om markedet, trusler og muligheter.

Arvid Birkeland, Mestervindu AS litt om priser, konkurranse og leverandører.

Johannes Rasmussen, NorDan AS fortalte om flomkatastrofen, hvordan alle tro til for å hjelpe, om lagånd, god forsikring og om krisplaner.

Amalie Ree, Bergene Holm snakket om TRE som er skapt av kjærlighet, tålmodighet, mest levende, tradisjonelle og trendy byggemateriale vi har.

Rune Sætren, Nordvestvinduet AS fortalte litt om historien til Nordvestvinduet og strategien. Der viktige ingredienser er Visjon, Verdier og Fundament. Han kunne fortelle at Ekornes (der en er styremedlem i Nordvestvinduet)  har tatt bruk deres mal på strategidokument.

Knut Erik Rekdal, Virke snakket om trussel og mulgiheter i netthandel. Handlemønster på nett i dag og handel på nett i utlandet. Netthandel er den sterkeste veksten av kanalene.

Åge Skinstad, NHO innlandet mente bl.a. at skal vi bli bedre ledere må vi være villig til å forandre oss, kan ikke fortsette som før. Man må være endringsvillig og da er støtteapparatet vikitg.

Jon Sandnes, BNL snakket bl.a. om å lene oss framover og ta ny teknologi i bruk. Han snakket om det grønne skiftet - om industrialisering, standardisering og digitalisering. Vi må ta vare på en næring som arbeider lokalt i Norge og framsnakke næringen.

Eimund Nygaard, Lyse Energi snakket om aksellingen av teknologi at mange jobber forsvinner. Vi må ikke undervurdere effekten av utviklingen på lang sikt. Man må utnytte teknologiutvikling på kreative måter..

 

Igjen, en stor takk til dere som var med å sponse Trevaredagene!

                    

         

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no