Søk

Tilbud på behandlingsforsikring

Rask og enkel tilgang til medisinsk behandling i det private helsevesen for medlemsbedrifter.

Norsk Trevare og Glass og Fasadeforening samarbeider tett med Pareto Forsikringsmegling vedrørende leveranse av konkurransedyktige forsikringsløsninger for våre medlemsbedrifter.

Mange medlemsbedrifter har den senere tid henvendt seg til oss med forespørsel om Behandlingsforsikring på sine ansatte.  Vi har derfor i samarbeid med vår forsikringsmegler, fremforhandlet et meget attraktivt tilbud på Behandlingsforsikring.

Hva dekker Behandlingsforsikring?

Behandlingsforsikring - Forsikringen består av:

Standard dekning og Fysikalske behandlinger (Super dekning)

Standard dekning (Helseforsikring Standard)
Standarddekningen omfatter behandling på privat sykehus/klinikker og spesialistbehandling, herunder:
· spesialist behandling /undersøkelser
· diagnostisering
· operasjoner
· reise- og oppholdsutgifter
· reiseledsager

Behandling hos psykolog

Psykologisk førstehjelp

Døgnåpen medisinsk telefonhjelp/rådgivning for den ansatte og familien

Super dekning. Fysikalske behandlinger  ( 6 Behandlingstimer)
Fysikalske behandlinger dekker utgifter til offentlig godkjent:
· fysioterapeut
· manuell terapeut
· kiropraktor
· naprapat
· osteopat

Har en ansatt som slutter rett til å fortsette forsikringen?
Hvis arbeidstakeren går ut av forsikringen før opphørsalder, har han/hun rett til, uten helseprøving, å tegne en individuell fortsettelsesforsikring med samme dekning.

Norsk Trevare / Glass og Fasadeforeningen oppfordrer sine medlemmer til å kontakte vårt forsikringskontor på

glatre@pareto.no eller tlf. 91 64 89 70 for mer informasjon.

Du finner priser i Bestillingsskjemaet

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.