Søk

Trender april 2016

Full fart i markedet!

Full fart i april!

Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen, og det er Polen, Estland og Tyskland som prosentvis øker mest. Den største importen kommer dog fremdeles fra våre nærmeste naboland, Sverige og Danmark.  Importen av kjøkken, bad og garderobe står for nesten halvparten av all import. 

I april ble det solgt over 90.000 vinduer på det norske markedet,10 % mer enn april 2015

Hittil i år er det er solgt nær 270.000 vinduer. Det er 2 % mer enn på samme tid i fjor. Akkumulert er dette All time High!

Det er fremdeles rundt de store byene det bygges mest, (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.) i første kvartal ble det gitt igangsettingstillatelse til 36 % flere leiligheter enn samme kvartal i fjor. 

Når det kommer til yrkesbygg, ser vi en nedgang både på kort og lang sikt. 

Les hele rapporten her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no