Søk

Trender februar

Importen av trevarer økte med 13 % i februar. Eksporten ble redusert med 23 %.

Intet nytt under solen…

•Totalt har importen av trevarer økt med 13 % hittil i år. I løpet av årets to første måneder har vi importert trevarer til Norge for nesten 616 mill kroner.
 
•I samme periode har vi eksportert trevarer for 36 mill kr. Dette er dessverre en reduksjon på 23 %
 
•Importen av PVC vinduer har økt med 30 % fra samme periode i fjor og beløp seg til 36,6 mill ved utgangen av februar.
 
•Vindussalget skjøt fart i februar etter en svært rolig start på året. Akkumulert, ligger allikevel salget 6 % bak fjoråret.
 
•Importen av KGB har økt med 13 %, og ligger nå på 270 mill.
 
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no