Søk

Trender mai 2016

Den bratte utviklingen flater ut!

Importen av trevarer i årets fem første måneder beløper seg til 1,67 mrd kr. Dette er 9 % mer enn på samme tid i fjor, men utviklingen har roet seg noe ned fra tidligere i år. Det samme gjelder eksporten, som nå har bremset opp. Maitallene viser at  eksporten er nøyaktig lik som for ett år siden.

Salget av vinduer startet svært rolig i år, og har hatt en eventyrlig bratt kurve etter det. I mai ser vi at dette flater ut, men vi ligger fremdeles foran fjorårets vindussalg. 

Igangsettingen av yrkesbygg viser en oppgang 
på kort sikt, men nedgang på lang sikt. Igansettingen
Av boliger fortsetter å øke, i hovedsak i og
rundt de største byene.

Les mer her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no