Søk

Trevaredagen 2016 - Fremtiden bygges i tre. Velkommen skal du være.

Datoen 27. januar nærmer seg og du har fortsatt muligheten til å melde deg på, men du må være rask.

Norsk Trevare er en bransje preget av høy faglig dyktighet, stor produktkunnskap, og god kvalitet.  En av bransjens store styrker er bruken av det bærekraftige materialet tre. 2015 har vært året for det grønne skiftet, og bevisstheten rundt miljøvennlig bygging og bærekraft brer stadig om seg. Både politikere, næringsliv og forbrukere ønsker gode og bærekraftige byggeløsninger for fremtiden.  

Samtidig vet vi at vår svakhet er en lite synlig bransje. Våre kvalitetsprodukter og vår bruk av dette fine, varme, trendy og funksjonelle materialet kommer ikke godt nok frem.  
Under Trevaredagene 2016 – Fremtiden bygges i tre, vil vi forsøke å bevisstgjøre bransjen på synliggjøringen av de gode miljøegenskapene i vår materialbruk. 

   
Aanesland                                                                            Grande 

Som alltid, er vi glade for å trekke frem bedrifter i bransjen som har gjort noen grep for å lykkes. Denne gangen har vi fått med oss Grande, Aanesland Fabrikker og det anerkjente Arkitektfirmaet Helen & Hard AS som skal fortelle hvordan de jobber og hva de har fått til.  Produktutvikling, design, referanseprosjekter og utnyttelse av eksisterende muligheter er nøkkelord.

    
Markeds og fotballmannen Ingebrigt Steen Jensen vil lære bort hvordan vi kan lære fra de beste, Idar Kreutzer fra regjeringens ekspertutvalg om grønn konkurransekraft kommer for å utfordre bransjen til dialog, og fra NHO og Onsager vil vi få høre om hvordan vi kan beskytte design, produkter og varemerker.  Vi ses!

MELD DEG PÅ HER

Oppstart: kl. 1000-1700.

PROGRAM:

TRE OM TRE                                    
Oslo Finér v/ Erik Bohman

 • Skogens kretsløp
 • Fornuftig uttak av skog
 • Hvordan utnytte hele treet

Interwood v/Fredrik Johansen,

 • Mulighetene ved å bruke tre
 • EUs tømmerforordning (EUTR), stiller nye krav til importøren
 • Tropiske tresorter fra regnskogen, konsekvenser ved nåtidens miljøpolitikk

Fritzøe v/ Ole Schei Hansen

 • Krav til dokumentasjon
 • Byggherren som helgarderer seg
 • Når man ikke kan bruke tre   

Sofapraten med Aamund Bunkholt, Trefokus

Å BRUKE DE MULIGHETENE VI HAR
Gunnar-Adolf Aanesland, daglig leder og eier, Aanesland Fabrikker

 • Nye nisjer og produkter
 • Fabrikkens maskiner og de ansattes tanker
 • Du trenger ingen mastergrad for å drive salg
 • Melk og brød og referanseprosjekter
   

Reinhard Kropf, Arkitektfirma Helen & Hard AS 
 

 

GRANDE – PÅ HØGGET INN I FREMTIDEN
Thorbjørn Hjelden, daglig leder, Grande

 • Produktutvikling
 • Design i produksjonen
 • Å tenke fremover
   

EU'S FREMTID, HVA BETYR DEN FOR OSS?  
Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og spesialist på offentlige anskaffelser, NHO

 • Offentlige anskaffelser
 • Muligheter og trusler
 • Hva betyr de nye kravene for norske bedrifter?

 

DESIGN, VAREMERKER OG OPPFINNELSER – BESKYTTER DU DETTE GODT NOK?
Fredrik Mohn Lian, advokat, NHO og Lars Fredrik Urang, daglig leder, Onsager

 • De unike ideene i din bedrift gir deg et konkurransefortrinn. Har du sørget for at ingen stjeler dem?
 • Immaterielle verdier utgjør store deler av bedriftens samlede verdier
 • Bli bedre rustet til å legge en bevisst strategi for sikring av ideene dine fremover
   

GRØNN KONKURRANSEKRAFT
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, samt regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

 • Globale klimautfordringer
 • Vær premissgiver og bidra til å utvikle kundene
 • Hvordan kan trevarebransjen bidra til å nå Norges ambisiøse klimamål?


HVORDAN LÆRE AV DE BESTE?

Ingebrigt Steen Jensen

 • Fotball
 •  marked og
 •  håndverk

GRØNN UNDERHOLDNING

Shabana Rehman

 • Kveldens underholder! 
 • Et løft i trevarebransjen?
 • Shabana Rehman har begitt seg inni politikken og brenner for miljø. Denne kvelden har hun imidlertid tatt seg fri for å lage litt humor og god stemning for trefolket under middagen. 

MELD DEG PÅ TIL TREVAREDAGEN HER            Frist for påmelding: NÅ! 

PRISER for medlemmer og assosierte:

kr 4.350,- for full pakke. Inkluderer foredrag, lunsj og middag med drikke + overnatting
kr. 2000,- for dagpakke.  Inkluderer foredrag, og lunsj med drikke (mva kommer i tillegg) 

Siden det ikke er så lenge siden forreige Trevaredager, har vi denne gangen valgt å kun ha dagskonferanse en dag.    

Disse er med å sponser Trevaredagen. Ønsker du å profilere din bedrift, er det bare å ta kontakt med randi@norsktrevare.no

 

 

PÅMELDING TIL TREVAREDAGENE HER

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no