Søk

Ungdomsgruppen i Norske Trevarer er en kjemperessurs!

Sikrer rekruttering til faget og hever kompetansen for hele bransjen

Ungdomsgruppen i Norske Trevarer er en aktiv gjeng som nylig ble kurset av Casper Lehland fra desken i NHOs kommunkasjonsavdeling i hvordan «konkretisere et budskap».  I tillegg til kurs om «utnyttelse og bruk av sosiale medier» er de nå klare til å dra ut og støtte de viktigste rekrutteringsarrangementene vår bransje har i 2018.

Medlemmene i vår ungdomsgruppe representerer bransjen, din bedrift og Norske Trevarer. De er valgt ut fra visse kriterier og har siden oppstarten blomstret, de har hevet sin kompetanse på flere nye for dem områder, og blitt mye sikrere på seg selv og oppdraget.

Til nå har dette vært en kjempesuksess, «alle» vet om vår ungdomsgruppe i NHO systemet og gruppen har også vært sentral i det som regjeringen og statsministeren personlig støtter og har deltatt på flere arrangementer rundt – «Yrkesfag år 2018»! Tallenes tale er klare, annenhver NHO-bedrift har problemer med å rekruttere nok fagarbeidere og det er enda styggere tall for bygg og anleggsbransjen. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2035 hvis dagens utvikling fortsetter. Per i dag er vi vel enige om at vår bransje blir ikke prioritert akkurat blant søkerne, rådgiverne, forelde etc, men det er opp til oss å gjøre noe med det.

I løpet av høsten vil Ungdomsgruppen stå på forskjellige yrkesmesser rundt i landet for å synliggjøre faget vårt.

Dette er en del av foreningens satsingområde om Rekruttering, der ungdommene går fra å være rådgivende til å bli utøvende ambassadører for faget vårt.

 Ungdomsgruppen består av :
 Milda Palmgren, Interiørverkstedet AS
 Marius Enger Sætre, Modulvegger AS
 Josefine Pedersen, H-Vinduet Fjerdingstad AS
 Lise Pedersen, Haugstad Trevarefabrikk AS
 Svein Bjarte Lindeli, NorDan AS
 Daniel Rosaasen, Scanflex AS  
 Vebjørn Bjerke, Snekkermester Per Bjerke AS (ikke tilstede 
 bildet)

 

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.