Søk

Vel blåst til Trevaredagene 2018 på Gardermoen

Flott oppslutning og gode foredragsholdere gjorde Trevaredagene 2018 til en flott opplevelse

I år handlet arrangementet om bransjens nye strategiske mål gjennom prosjektet "Norsk Trevare 2022",
hvor vi blant annet lanserte vår nye identitet. Nå skal bl.a. Kari, Ola og James bli oppmerksomme på oss!

Vår finansminister Siv Jensen fortalte bl.a. om hvordan regjeringens økonomiske politikk påvirker vår bransje, mens NHO-sjefen Kristin Skogen Lunds innlegg handlet om bl .a. strategiske valg og viktigheten av nytenking i norsk næringsliv, at vi må jobbe lengre og at vår næring skaper store verdier. Hun sa videre at vi må ha et seriøst arbeidsliv, der BNLs bedrifter er sterke pådrivere for at arbeidskriminalitet skal bekjempes. Norge går glipp av 28 milliarder kroner årlig pga kriminelle aktører i markedet.

Blant mange spennende foredrag hørte vi også på Silvija Seres, matematiker, teknologiinvestor og styremedlem i mange store selskaper bl.a. Oslo Børs, Nordea og NRK. Hun snakket om hvordan vi best kan tilpasse oss og drive i den digitale endringsreisen på en konstruktiv måte som både leder og ansatt.

Her kan du laste ned foredragene.

Kjersti Grindal - Rekruttering og bransjens kompetansebehov

Nerja Macic - Fremtidsutsikter for trevarebransjen

Ole Olsen - Fra ord til handling

Kenneth Hansen - Fra usynlighet til synlighet

Siv Jensen - Hvordan påvirkes trevarebedriftene av regjeringens politikk

Silvija Seres, Ledelse i digitaliseringens tid

Halvor Sigurdsen - Nye personvernregler i 2018 - er du klar?

Edgar Haugskott - Hvorfor vi vant Det Gylne Sagblad

   

 

  

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.