Søk

illustrasjonsbilde

Visste du at en tømrer bygger selve huset, mens snekker'n snekrer det som skal være inni?

Liker du å jobbe med henda? Kreativ? Engasjert? Nøyaktig? Da trenger vi deg!

Visste du at snekker kom på 4.plass i en svensk undersøkelse om hvilke yrker damer synes er mest sexy?

Det bygges mye i Norge, og det skal bygges mye i årene fremover. Vi trenger boliger, sykehus, skoler og kontorer. Og masse mer! Innen trevareindustrien trenger vi masse kompetent faglært arbeidskraft.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.