Søk

Byggenæringens Landsforening

Norske Trevarer er sammen med 14 andre bransjeforeninger tilsluttet Byggenæringens Landsforening.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter nesten 70.000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer både industribedrifter, utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL skal representere en lønnsom, framtidsrettet og respektert byggenæring og samle hele verdikjeden i en næringsorganisasjon.

BNL skal være den ledende interesseorganisasjonen for byggenæringen i Norge og representere næringen med tilsluttede bransjeforeninger og deres medlemmer, overfor myndighetene, NHO, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.