Søk

- og vinneren av Det Gylne Sagblad ble Lillerønning Snekkerifabrikk AS!

En rørt Toralf Lillerønning mottok bransjens høyeste utmerkelse på Landsmøtet i Ålesund i helgen.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS vant i sterk konkurranse med 4 andre bedrifter som var nominert til Det Gylne Sagblad.Sagbladet deles ut hvert år til en bedrift som i fjoråret har utmerket seg på en positiv måte, og som er et godt eksempel for resten av bransjen.

 Lillerønning Snekkerifabrikk AS vant hedersprisen fordi de har hatt en svært stabil omsetning og gode resultater over mange år. De har kontinuerlig fokus på utvikling i produksjonen og av nye produkter og løsninger.  De ligger alltid i forkant. De gjorde store investeringer i 2012 som ga utslag på resultatet, men til tross for dette ligger resultatet deres langt over bransjens gjennomsnitt.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS ble tildelt bransjens hederspris for deres fokus på menneskene i bedriften. De har gjort viktig arbeid innen HMS for å få sykefraværet ned. De er helt unike ved å ha nær kontakt med fastleger og alle involverte ved fravær og har gode rutiner for å få folk tilbake i jobb. De har bestandig hatt fokus på læringer og har 2 lærlinger per i dag. Lillerønning er gode til å skape et godt miljø. De beskrives som nettverksbyggere og er svært åpne. De er gode til å samarbeide, og de evner å få leverandørene til å samarbeide sammen. Dette er spesielt viktig ved større investeringer og innsetting av nye maskiner der flere leverandører er involvert.

På mandag ble det kake og feiring på alle de ansatte ved fabrikken. Her er det mange som har stått på for å få dette til, sier Toralf Lillerønning, så kake var på sin plass!

Tidligerere har disse bedriftene vunnet Det Gylne Sagblad

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.