Søk

Direktoratet for byggkvalitet DiBK

Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av Plan og- og bygningslovens virkeområde.

Norsk Trevare deltar i DiBKs forum for produktdokumentasjon, samt nettverksgruppe ang. miljøgifter i byggprodukter. 

Direktoratet for byggkvalitet er sentral bygningsmyndighet, mens kommunen er den lokale bygningsmyndigheten.

Direktoratet for byggkvalitet er blant annet ansvarlig for:

 

  • Gjeldende tolkninger av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (SAK og TEK).
  •  Markedstilsyn med byggevarer og om produktinformasjon.
  • Nasjonalt register for løfteinnretninger.
  • Sentral godkjenning.
  •  ByggSøk. 

Her finner du informasjon om innføring av CE merking på byggevarer

Her finner du siden med oversikt over alle produkter som har en Harmonisert Europeisk Standard, og om du er forpliktet til å CE merke produktene dine: http://www.danishcprcontactpoint.dk/applicable_standards/0/18

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.