Søk

Ny medlemsfordel! - Energitjenester fra Eneas

Har du betalt for mye i strømregning?

Norske Trevarer har inngått en avtale med Eneas (www.eneasnett.no), som vil kunne gi din bedrift betydelige besparelser. Eneas har 20 års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet og over 25.000 kunder!

Eneas har i løpet av de siste 10 årene revidert energifakturaene til ca 20% av våre medlemmer i Norsk trevare. I 27% av tilfellene har Eneas avdekket vesentlige feil på medlemmets energikostnader. Totalt har Eneas avdekket feil på over 400.000 NOK. Disse pengene var overfakturering pga feilrapportering/registrering og ble tilbakebetalt våre medlemmer av den aktuelle leverandøren.  I tillegg kommer selvfølgelig all fremtidig besparelse ved at din bedrift får tilsendt riktig fakturabeløp.

Slik finner Eneas ut om du blir fakturert korrekt av din energileverandør:

  • Din bedrift gir Eneas fullmakt til å innhente informasjon fra nett- og kraftleverandør samt fra aktuelle instanser.
  • Eneas påtar seg å revidere det innhentede materialet og om mulig søke refusjon fra aktuell Leverandør. Eneas påser at Leverandøren krediterer medlemmets eventuelle tilgodehavende. Etter at din bedrift har mottatt oppgjør fra leverandøren, vil du bli fakturert av Eneas for deres andel.
  • Dersom Eneas ikke finner feil, vil tjenesten være kostnadsfri for din bedrift («no cure no pay» prinsippet).

 

Norsk Trevare har fremforhandlet en unik avtale der medlemmet beholder 50% av refundert/korrigert beløp, samt beholder all fremtidig besparelse selv. Altså ingen utgifter eller kostander, men 50% av det din bedrift eventuelt får tilbebetalt og all fremtid besparelse!

For andre tjenester fra Eneaskonsernet innrømmes medlemmene en rabatt på 20% på honoraret. 

 

Kontaktperson for avtalen: 

Kyrre Lind-Isaksen

Leder salg- og forretningsutvikling.
Mobil: +47 934 67 554
E: kyrre.lind-isaksen@eneas.no
www.eneas.no

www.eneasnett.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.