Søk

En lekker snekker!

Jenny Skavlan var møbelsnekker for en dag hos Møbelsnekkerne Lien & Lian AS i Vestfold

Jenny sier: -"sjarmtrollet Alex viste meg at det å være møbelsnekker ikke er så langt unna det jeg gjør når jeg syr, 

designer, klipper eller kuttet ut de delene jeg trenger for å feste/sy de riktig sammen. Det er et yrke med mye kreative muligheter som jeg tror jeg hadde trivdes godt i!

De lærlingene jeg møtte har store ambisjoner og mange muligheter foran seg etter at de har fullført lærlingperioden. Det finnes mange muligheter for påbygning og videreutdanning. Møbelsnekker Alex ville bli designer, kokken Camilla drømte om Nordsjøen mens kokken Kim drømte om å bli mester i molekylær gastronomi!

Jeg var litt skeptisk til om det er nok lærlingplasser, men her lønner det seg å være flink, for de elevene som er engasjert, interessert og har lavt fravær får så å si alltid lærlingplass. I snitt får 75% av søkerne lærlingplass. Flere av yrkesfagene har imidlertid læreplass til nesten alle kvalifiserte søkere.

Min opplevelse er at veldig mange som tar yrkesfag velger det fordi de er interesserte i faget. Mange ønsker en utdanning med mer praktisk læring enn et rent teoriløp.

 

 

Alexander Moore hos Møbelsnekkerne Lien & Lian AS i Vestfold og Jenny Skavlan. 

Som et ledd i yrkesfag-kampanjen er det blitt laget en mini tv-serie i samarbeid med Jenny Skavlan, hvor hun tester møbelsnekkerfaget og 4 andre yrkesfag. Jenny har vært på besøk hos Møbelsnekkerne Lien & Lian AS i Vestfold og fått god innføring i faget av Alexander Moore.

 

Bildene i artikkelen er tatt av fotograf Andreas Johannessen.

Det er tydelig at besøket gjorde inntrykk. "Jeg har vært møbelsnekker og fått meg nye hyller i dag. Hva har du gjort a?" skriver Jenny Skavlan selv på Instagram

Vi trenger flere snekkere og andre fagarbeidere 
I 2030 vil Norge, bare innen bygg og anlegg, mangle 30 000 fagarbeidere, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Samtidig er det slik at stadig færre velger yrkesfag på videregående. Kari Wilsgård, markedsansvarlig i Norsk Trevare forteller at de trenger mange snekkere i årene fremover. I flere fylker kan vi garantere lærlingplass. De siste årene har vi ikke klart å utdanne nok elever til å fylle bransjens behov for fagkompetanse.  I dag er det i stor grad opp til elevene hvilke utdanninger som skal bestå, fordi fylkene har bestemt at elevene i størst mulig grad skal komme inn på 1. valget sitt. - Dette er trist for de mindre fagene, deriblant snekkerfaget, for i flere fylker, (bla Hordaland med Norges nest største by), har utdanningstilbudet blitt lagt ned pga manglende søking til faget, forteller hun. Sjekk HER hva Christoffer og Kasper sier om sitt yrkesvalg.

En dør åpner seg
Mange 16-åringer er redde for at de lukker alle muligheter dersom de velger Yrkesfag. Dette er en utbredt myte. Det er alt for få som kjenner til mulighetene etter yrkesfag.   - Visste du for eksempel at man komme rett inn på ingeniørutdanning på høyskoler dersom du har relevant yrkesbakgrunnn,  (Uten SSP)? Spør Kari Wilsgård. Det er også bedre muligheter nå enn tidligere nå for å bytte fag og retning, dersom du føler du har valgt feil. Det er viktig at både foreldre og ungdommer får kjennskap til denne muligheten, for det kan gjøre det mindre skummelt å velge. Les mer om utdanningsløpet til trevaresnekker HER

Stor teknologisk utvikling stiller andre krav til kompetanse 
Det har skjedd en rivende utviklingen innen yrkesfagene. - Teknologien har fått stadig større betydning og utøverne av yrkesfag må bruke både hode og hender for å løse oppgavene. Selv i et lite snekkerverksted er det i dag store maskiner i bruk som gjør mye av den jobben som tidligere ble utført manuelt. Dette stiller helt andre krav til kompetansen hos de som skal inn i bransjen i dag. Å kunne programmere, stille inn og bruke maskiner riktig er noe av det grunnleggende elever må kunne i dag. I større industribedrifter er det også et stort behov for de som kan planlegge og styre produksjonsflyten. 

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.