Søk

Garantert læreplass!

Nå kan du få læreplassgaranti i Oslo, Akershus og Østfold. Garantien gjelder for alle som begynner på bygg- og anleggsteknikk til høsten.

Garantert læreplass!

Publisert: 07.02.2017     Endret: 07.02.2017

Nå kan du få læreplassgaranti i Oslo, Akershus og Østfold. Garantien gjelder for alle som begynner på bygg- og anleggsteknikk til høsten.

læreplassgarantieba.jpg

 

 

Med den høye byggeaktiviteten som er nå, er det et stort behov for lærlinger i byggenæringen. Det er ventet fortsatt vekst og aktivitet i årene fremover, og kompetansebehovet er stort. Vi er avhengig av å få tilført arbeidskraft både fra andre næringer og fra andre land i tillegg til norske lærlinger for å imøtekomme veksten. 

Samarbeidsavtalen om læreplassgaranti er treårig og er inngått mellom Utdanningsetaten, fylkene og  og opplæringskontoren sammen med bransjene.

Grantien gjelder i fagene:

  • Betong
  • Maler
  • Murer
  • Trevaresnekker (kun Østfold)
  • Tømrer

Disse kan garantere læreplass:

– Målet er at garantert læreplass skal være til hjelp for rekrutteringen framover. Det kan motvirke ryktet som går om byggfagene, at det ikke er læreplasser når elever skal ut i lære. At læreplass nå er garantert, vil være viktig for foreldre som dermed kan se at unge som begynner på byggfag har karrieremuligheter.

Kriterier: 

  • Maksimalt 10 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  • Alle fagene må være bestått
  • I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
  • Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker på Vg2
  • Vise motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av VG2, og være aktiv søker til læreplass.

Samarbeidsavtaler læreplassgaranti:

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.