Søk

Hvorfor bli snekker?

Se vår nye rekrutteringsfilm og hør hva Christoffer og Kasper liker ved snekkeryrket!

Norske Trevarer har laget ny rekrutteringsfilm. Christoffer Rinde er trevaresnekker hos H-Vinduet Fjerdingstad og Kasper Sveen er møbelsnekker hos Bache Wiig & Reitan. De er unge, og de fikk raskt ansvar, fordi de er engasjerte. Slik ser deres hverdag ut, og derfor ble de snekkere:

 

Norske Trevarer har faktisk flere lærlingplasser enn lærlinger, og de fleste av våre opplæringskontor garanterer læreplass, kan Kari Wilsgård stolt fortelle. Men vi trenger flere faglærte, vi også! I motsetning til mange andre fag, har vi heldigvis liten fluktrate, det vil si at de som velger å bli snekkere, oftere enn andre forblir snekkere. Godt arbeidsmiljø og varme arbeidsplassen er noe av årsaken til dette.  Vi håper filmen med gode rollemodeller kan bidra til å spre ekte snekkerglede, slik at flere velger vår bransje. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.