Søk

Njål fra Hjerleid ble Norgesmester i møbelsnekring!

10 utøvere, fra 8 ulike fylker og 3 ulike land konkurrerte før helgen om å bli Norges beste møbelsnekker.

Oslo Snekkermesterlaug arrangerte åpent norgesmesterskap i møbelsnekkerfaget i forrige uke på Holtet videregående skole i Oslo.

 

Medlemmene i Oslo Snekkermesterlaug er stolte av faget og opptatt av rekruttering.  -Yrkesstoltheten vil vi gjerne formidle til ungdom og voksne som kan tenke seg en framtid som møbelsnekkere, forteller laugsskriver Anne Cathrine Hagen.

 

Norgesmesterskapet i møbelsnekkerfaget arrangeres for alle skoleelever, lærlinger og andre under opplæring i trearbeidsfagene, uten aldersbegrensning.  Alle lærebedrifter, skoler og opplæringskontorer over hele landet er oppfordret til å motivere sine lærlinger og elever til å delta.

Målsetting

Målsettingen er å øke interessen for møbelsnekkerfaget og yrkesfaglige utdanninger generelt, forbedre rekrutteringen blant ungdom, og bidra til å høyne fagkompetansen ved å gi deltakerne mulighet til å konkurrere. Bedømmelsen skjer innenfor rammene av internasjonale konkurranseregler (World Skills) med tre dommere.

 

Konkurransen gir deltakerne mulighet til bryne seg på tradisjonelle håndverksteknikker, møte andre fagfeller, bli synlige for skoleelever og bedriftsledere og forhåpentligvis spore den faglige interessen og gleden over å utøve godt håndverk.

 

10 deltakere med opprinnelse fra 8 fylker, fra Aust Agder i sør til Nordland i nord deltok på konkurransen.  Kriteriene for deltakelse er at de er under utdanning i Møbelsnekkerfaget eller fag der kunnskapen om det skarpe håndverktøyet og tradisjonelle sammensetninger er viktig.  Aldersspredning på deltakerne er fra 19 til 50 år.  Møbelsnekker-, Trevaresnekker-, Industrisnekker-, Treskjærer- og Trebåtbyggerfaget er representert.

OPPGAVEN

Oppgaven var et lite bord i eik og valnøtt. Oppgaven hadde flere sammenføyninger som sinking, slissing og tappforbindelser, felling på halv ved og sammenskruing. Delene til møblet var i hovedsak ferdig dimensjonert på forhånd, men lengdene på delene i understellet måtte kandidatene selv måle opp og skjære til. Alt arbeidet ble utført med håndverktøy.

 

Vinneren av NM i Møbelsnekkerfaget ble Njål Andreassen, 21 år, fra Dovre hvor han er lærling i møbelsnekkerfaget på Senter for Bygdekultur på Hjerleid. Han har erfaring med snekkerverktøyet fra barnsben av og har også et svennebrev i treskjæring fra før. 

Norsk Trevare gratulerer!

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.