Søk

Fjernundervisning

Fjernundervisning Trevare- og bygginnredningsfaget

Det er mulig å gå opp til svenneprøve som privatist. Det er særlig aktuelt for de som ikke har gjennomført/bestått videregående skole. Du må da også bestå tverrfaglig yrkesteoretisk prøve. I tillegg må du dokumentere minst 5 års allsidig praksis i faget. Fjernundervisningen i Trevare og bygginnredningesfaget er laget for å gi deg som trenger å gå opp til denne eksamenen en god opplæring i faget, slik at du er godt forberedt.

For voksne (over 21 år) som har gjennomført og bestått 2 år på videregående skole, er det også mulig å tegne såkalt frivillig lærekontrakt. Læretiden er også her 4 år, men det er mulig å få godskrevet praksis i faget. Før svenneprøve må tverrfaglig yrkesteoretisk eksamen være bestått.

Det kan være lurt å kontakte opplæringskontoret i fylket du bor for å få rettledning om dette.

Faglig innhold i kurset

Kompetansemålene for Trevare- og bygginnredningsfaget; Vg3 Opplæring i bedrift er grunnlaget for kurset.

Lærebøkene Bransjelære og tegning og Produksjon fra Byggenæringens Forlag er de viktigste hjelpemidlene. I tillegg vil vi henvise til andre bøker og til aktuelt lærestoff på internett.

Bruk av egen bedrift som lærested er viktig, og vi vil i kurset gi oppgaver der du lærer ved å studere egen arbeidsplass.

Praktiske opplysninger

Ved oppstart av kurset vil du ha en dialog med kursinstruktør, slik at vi kan bli kjent med din bakgrunn, praktiske erfaring og arbeidsplassen din. Her vil du også bli kjent med kursinstruktøren, slik at det er lettere å ta kontakt senere hvis det er noe du lurer på.

Du får tilsendt læremateriell i posten.

Via e-post får du en plan for gjennomføring av kurset. Den består av:

  • Inndeling i moduler og innsendinger
  • For hver innsending en oversikt over aktuelle sider i bøkene og ev. annet læremateriell.
  • Oppgaver som skal løses.
  • Frist for innlevering

Kursinstruktøren vil rette og kommentere besvarelsene dine.

Du er når som helst velkommen til å sende inn spørsmål via e-post, og det er også mulig å ta kontakt pr. telefon.Vi håper med dette at du skal få et godt forhold til kursinstruktøren, slik at han/hun kan gi individuell veiledning og dermed hjelpe deg til best mulig læring. Vi tror dette kursopplegget vil være til god hjelp for deg som ønsker å få fagutdanning i et spennende og tradisjonsrikt fag, som er i stadig utvikling.

Det er en forutsetning at deltakerne kan lese og skrive norsk, samt ha tilgang til PC med Microsoft Word 97 (eller nyere).

Velkommen til en spennende og lærerik tid!

Teoridelen

Det legges opp til 10 innsendinger av oppgaver.
Du får en egen kursinstruktør som vil følge deg opp underveis, og sørge for at du får tilbakemelding på innsendingene.

Tegnedelen

Tegneundervisningen vil basere seg på tegning på PC.
Hver kandidat får en kursinstruktør som retter innsendingene og følger opp undervisningen. Det legges opp til 5 innsendinger.
Krav til maskinvare: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
 

Priser

1. Teoridelen vil koste kr 8. 000,- (7.500 + 500 i bøker)
2. Tegnedelen vil koste kr 4.250,- (3.750 + 500 for bok /programlisens)

Du kan velge ett eller begge kurs.

Påmelding

Påmelding skjer til lokalt opplæringskontor eller direkte til Norsk Trevare post@norsktrevare.no.

Oppstart august, med fremdrift basert på eksamen i juni. Påmelding innen 1. juli.
Oppstart januar, med fremdrift basert på eksamen i des. Påmelding innen 1. des.
Fakturering skjer ved oppstart av hver av de to delene.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.