Søk

900 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse)

Innovasjonsprosjekt for næringslivet

Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Følgende programmer har utlysning med søknadsfrist 14. oktober 2015, og tilsammen dekker de hele bredden av næringslivet.

Les mer om Forskningsrådet utlyser 900 millioner til Innovasjonsprosjekter her: http://www.forskningsradet.no/no/Neringsliv/1244734249838

Dette er relevant for Norsk Trevare!  En liste over alle programmene og mer informasjon om skisse/søknad finner dere her: http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Om_innovasjonsprosjekter_og_skisser/1253996888601

Kontaktperson i Avdeling for innovativt næringsliv er: 

Svein Erik Moen
Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon, Avdeling for innovativt næringsliv - BIT 
Telefon: +47 91 15 72 19, E-post: sem@rcn.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.