Søk

Advarer mot norsk vindusimportør

Norsk Trevare varslet skattemyndighetene fordi vi er opptatt av gode og likeverdige konkurransevilkår.

Artikkelen om vindusimportøren som ikke betalte moms har vært den mest leste artikkelen på bygg.no denne uken. 

Norsk Trevare jobber for gode og likeverdige konkurransevilkår, og vi jobber for at forbrukerne skal få trygge og sikre produkter når de handler norsk. Derfor er det viktig for oss å slå hard ned på useriøse aktører som ikke forholder seg til norsk lov. 

Hele artikkelen kan du lese her

Aktøren de viser til er den Karmsund-baserte vindusselgeren Torbjørn Osvald Trygg som driver import og salg av vinduer under virksomhetene Vinduer AS og A & S Vinduer.

Det førstnevnte selskapet er et aksjeselskap stiftet i 2012, mens sistnevnte virksomhet er et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) opprettet i 2009.

Ingen av de to virksomhetene, som begge er ledet av Trygg, har vært registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Varslet myndighetene
Manglende MVA-registrering og priser som ligger opptil 60 prosent under listeprisene til de store norske leverandørene, har fått alarmklokkene til å ringe hos bransjeorganisasjonen Norsk Trevare.

Nå har de varslet skattemyndighetene om vindusimportøren.

– Selv med lave produksjonskostnader i utlandet, kan jeg vanskelig se for meg at det er mulig å legge seg så mye som 60 prosent under de andre norske vindusleverandørene. Når det i tillegg viser seg at selskapene ikke er registrert i momsregisteret, har vi valgt å varsle skattemyndighetene, sier daglig leder Ivar Horsberg Hansen i Norsk Trevare til Byggeindustrien.

– Ut av markedet
Brønnøysund-registrene sendte så sent som 10. januar i år ut et varsel om tvangsoppløsning av Vinduer AS fordi selskapet ikke har registrert eller statsautorisert revisor, slik aksjeloven krever. En måned før, den 11. desember i fjor, sendte de også ut et varsel om sletting av det andre selskapet til Trygg, A & S Vinduer. Årsaken var at de på bakgrunn av egne undersøkelser hadde grunn til å tro at foretaket var opphørt.

Det norskregistrerte utenlandske foretaket hadde ved utgangen av 2012 totalt 27 betalingsanmerkninger på totalt 200 348 kroner. Blant kreditorene finner vi blant andre kemneren i Karmøy.

– En så useriøs aktør bør ut av markedet så fort som mulig, mener Ivar Horsberg Hansen.

– Villedende markedsføring
Norsk Trevare reagerer også på det de mener er villedende markedsføring fra Vinduer AS sin side. Horsberg Hansen stusser over at selskapet har reklamert med at vinduene som selges er godkjent i henhold til Norsk dør og vinduskontroll (NDVK) sine sertifiseringskrav. Etter at Byggeindustrien tok kontakt med Vinduer AS har NDVK-logoen senere blitt fjernet fra nettsidene til selskapet.

– I de tilfellene hvor NDVK-logoen brukes som en kvalitetsgaranti, skal det alltid opplyses om hvem som er produsent av vinduene. Vi har ikke klart å finne ut hvem som leverer vinduene til denne leverandøren, sier Horsberg Hansen og legger til at det strider mot grunntanken med NDVK-systemet.

– NDVK-systemet skal være transparent og gi en trygghet for kundene. De skal vite at det vinduet de kjøper, faktisk har de kvalitetene leverandøren sier det har, sier Horsberg Hansen.

Han mener myndighetene nå må skjerpe innsatsen mot useriøse aktører i byggevaremarkedet.

– Det er generelt for lite markedskontroll i Norge, og vi opplever at de useriøse nærmest får fritt spillerom. Altfor mange aktører i byggevaremarkedet bryter lovverket uten at myndighetene klarer å fange dem opp, mener Ivar Horsberg Hansen.

Ønsker sterkere markedskontroll
I dag er det Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) som har ansvaret for markedskontrollen av byggevarer.

–DIBK har ikke kapasitet til å gjøre noe, og det er kun på oppfordring at de eventuelt tar tak i saker. Vi har heller ikke ressurser til å nøste og etterforske i denne type saker, men følger opp de gangene vi får tips. Det er et stort behov for innskjerpinger fra myndighetshold, sier Ivar Horsberg Hansen.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.