Søk

Behov for en mer treffsikker ENØK-ordning

- Boligeiere ønsker energieffektivisering velkommen, men det offentlige må gi drahjelp, sier Jon Sandnes i BNL.

TNS Gallup sitt Klimabarometer for 2015 viser at interessen for å gjennomføre energisparetiltak i private hjem avtar. Imidlertid, en bedre offentlige støtteordning vil få 54 prosent av dem som ikke i dag har noen planer, til å iverksette ENØK-tiltak.

BNLs leder Jon Sandnes deltok på fremleggelsen av Klimabarometeret 2015 torsdag 7. mai 2015.

Funnene i Klimabarometeret støtter opp under BNLs ønskede politikk om å innføre en kraftig og grønn støtteordning for energisparing i boliger, siden utfordringen med mange avENØK-tiltakene er at de er kostbare å investere i.

– Hvert år sløser vi bort store mengder energi på å varme opp dårlig isolerte boliger. Internasjonale studier har vist at energisparing gjennom oppgradering av eksisterende bygg er den enkleste og billigste måten å få ned klimagassutslippene på, poengterer Jon Sandnes.

Undersøkelsen støtter opp under antakelsen om at ENØK-tiltak gjøres skrittvis og delt. De fleste tar litt av gangen etter som de får råd og anledning eller gjør arbeidet samtidig med annen nødvendig oppgradering. Bare 12 prosent vil energieffektivisere hele huset på en gang.

–BNL er opptatt av at det store potensialet i energieffektivisering av boliger blir realisert. For å få det til, trenger vi treffsikre støtteordninger som gjør at boligeierne velger løsninger som gir god effekt for å få redusert energibruken. Dagens rettighetsbaserte ordning dekker ikke folks behov, og interessen for ordningen er for liten, sier Sandnes.

I følge undersøkelsen er de mest populære tiltakene som boligeiere ønsker å gjøre er: Skifte av vinduer og/eller dører, varmepumpe, etterisolering av vegger, og etterisolering av loft og tak. Av de nevnte fem tiltakene boligeierne selv prioriterer å gjøre på egen bolig, er det bare ett som støttes gjennom Enovaordningen: Installasjon av varmepumpe.

Den rettighetsbaserte støtteordningen til boliger omfatter med andre ord ingen støtte til tiltak boligeierne selv mener er de riktige for å forbedre energieffektiviteten i egen bolig. BNL etterlyser en bredere ordning som også inkluderer støttetiltak som kan gi folk godt isolerte og energivennlige hus.

BNL mener at en god start kan være å inkludere oppgradering av vinduer og etterisolering i støtte-ordningene til Enova. – Det er langlivede tiltak med stor effekt, avslutter Sandnes. 

 

Publisert: 07.05.2015/BNL

 

RMH

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.