Søk

Bred enighet i næringen om ROT-fradrag

De ulike håndverkerbransjene som opererer i ROT-markedet malte et entydig svart bilde da de møtte Statssekretær Norvald Mo fra Arbeidsdepartementet tirsdag. Bedriftslederne ba om tiltak som faktisk virker, og aller øverst på listen står ROT-fradrag.

Foto av Per Bjørn Lotherington, Bygggmesteren: Statssekretær Norvald Mo ble satt til veggs da han hevdet at svart økonomi ikke er så omfattende som folk i byggenæringen vil ha det til.

 ROT-fradrag handler ikke om skattelette, men det handler om å bekjempe svart arbeid, sier Geir Gule fra Christiania Stillas.

Gule deltok sammen et tyvetalls bedrifter i et samråd med en rekke ordførere, stortingspolitikere og statssekretær Norvald Mo. BNL-møtet fant sted på Icopal på Lørenskog tirsdag 26. august 2013.

Gule sa at etter finanskrisen har hans firma ikke lenger hatt forespørsler fra privatmarkedet. Denne trenden kunne de andre bedriftslederne kjenne seg igjen i.

Konkurranse på like vilkår
Frode Antonsen, fra Selvaag/Betonmast viste til blant annet en nedgang i hyttemarkedet i Arendal, og også innlandet og Trondheim hvor jobber bedriften tidligere levde godt av, nå er forsvunnet.

– Vi ønsker å satse i dette markedet, men vi merker at vi ikke lenger har konkurranse på like vilkår, sier Antonsen.

Kompetanse- og kvalifikasjonskrav
Malermester Jens-Petter Lunde pekte på at man trenger løyve for å kjøre drosje, men for å starte et håndverksfirma trenger man bare en hammer. Lunde frykter det at kompetansen blir satt til side - og at det kun konkurreres på pris.

– Vi holder på med fasader i Oslo. Det er mange farer og ting som kan gå galt. Derfor er det nettopp viktig å ivareta de bedriftene som ivaretar og viderefører kompetansen for å ivareta bygningene på best mulig måte, sier Lunde.

Tøff beskrivelse, men tror ikke på ROT-fradrag
Stortingsrepresentant Gunnvor Eldegard fra Arbeiderpartiet mente at det er tungt å ta innover seg den beskrivelsen bedriftene ga henne og hennes partifeller.

– Og jeg hører dere ber om ROT-fradrag. Til det kan jeg si at det ikke er et politisk flertall for i Stortinget, men vi ønsker også flere kontroller. Det jeg er mest enig i av tiltak som har kommet opp på dette møtet, er krav til kompetanse og til tilsyn, sier Eldegard.

Møteleder Audun Lågøyr oppfordret Eldegard å følge opp kompetanse og kvalifikasjonskrav med kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og viste til KRDs høring om forenklinger i plan- og bygningsloven hvor denne tematikken blir avvist. Dette lovte Eldegard å gjøre.

Samme virkelighetsforståelse
Statssekretær Norvald Moe første reaksjon på bedriftserfaringer var litt humoristisk og pekte på at det kunne ha vært verre, men formidlet videre at han hadde stor tro på viktigheten av blant annet allmengjøring av tariffavtaler, tilsyn og kontroll.

– Når det har vært så stort fokus over så mange år, hvorfor er det fortsatt svart? Jo, fordi utfordringene vokser, sa Mo.

Statssekretæren mente at det var viktig å ta tak i dette, og viste til blant annet kompetansekrav. Mo har ingen forslag på hvordan man løser problemet med svart arbeid i forbrukermarkedet, utover å appellere til folks holdninger og moral.

Etterlyser tiltak som hjelper
– Vi trenger ikke noe statistikk for å se at markedet vårt er blitt borte. For oss holder det at medlemmer i Byggmesterforbundet er entydig melder tilbake at dette er en realitet.  Når vi diskuterer ROT-fradrag så blir vi møtt med argumentet at det er for dyrt. Men hvilke andre tiltak vil dere sette inn som hjelper?  Spurte Kjetil Eriksen i Kjetil Eriksen AS.

Jon Sandnes oppsummerte.

– Tilstanden i privatmarkedet har nok godt under radaren på mange. Vi er nødt til å sette oss ned sammen. Har vi de virkemidlene som skal til? Svaret er nei. Så er det mange virkemidler som vi er enige om, som kan bli mer kraftfulle, sier Sandnes. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.