Søk

Bygg Reis Deg jakter på kandidater til Byggenæringens Innovasjonspris

Prisen deles ut til et firma/organisasjon eller person som har gjort en særlig innsats i Byggenæringen.

Har ditt firma lagt gullegget?
Mer fokus på innovasjon og nyskapning, dvs. ideer og løsninger som gir merverdi både for byggenæringen og dets kunder, det er hva vi ønsker å fremheve med Byggenæringens Innovasjonspris.

Dersom du har kjennskap til noen som har utviklet innovative produkter eller løsninger som kan være aktuelle for Innovasjonsprisen ønsker de at du kommer med forslag til dem om dette.

14. oktober 2015 under åpningen av Bygg Reis Deg, kåres vinneren av Byggenæringens Innovasjonspris for tredje gang.

I 2011 var det Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3 som vant, men det i 2013 var snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS som stakk av med den prestisjefylte prisen som er nedsatt av Bygg Reis Deg AS.

Kriterier
Prisen deles ut til et firma/organisasjon eller person som har gjort en særlig innsats i Byggenæringen når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt nytenkning og verdiskapning.

Jurien

Kristin Malonæs, Direktør for Hedmark Innovasjon Norge, ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jan Halstensen, Styreleder Byggenæringens Landsforening og Knut Strand Jacobsen, Styreleder Virke Byggevarehandel.

Siste frist 1. juni 2015
Forslag til kandidater sendes til Bygg Reis Deg, merket Innovasjonsprisen 2015 til:  nlu@byggreisdeg.no innen 1. juni 2015.

Kontaktperson:

Adm.dir Halvard Gavelstad, hga@byggtjeneste.no, tlf 926 6409

Med vennlig hilsen
Bygg Reis Deg AS

www.byggreisdeg.noR
MH

 

Logodato2015

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.