Søk

Det Gylne Sagblad 2013

Hjelp oss å finne verdige kandidater!

Det Gylne Sagblad 2013

Sagbladet er bransjens egen pris som deles ut til en bedrift som har utmerket seg på ett eller flere områder innen: 

 • Markedsføring,
 • Teknologi,
 • Produksjonsstyring,
 • Opplæring,
 • Utvikling av mennesker eller produkter
 • Eksport eller
 • Samarbeid.

Frem til Jurymøte 30. april har alle anledning til å foreslå gode kandidater på www.trevare.no.
Fagjuryen vil da plukke ut 6 nominerte bedrifter, som medlemmene i Norsk Trevare  kan stemme på. Vinneren av Sagbladet 2013 annonseres på Landsmøtet i Ålesund 14. juni 2014. 

Fagjuryen 2014 består av:

 • 1 representant fra lokalforeningene
 • Innovasjon Norge
 • Tre & Profil
 • Oslo Snekkermesterlaug og
 • Kari Wilsgård
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.