Søk

Eco Innovation

Har du et innovativt prosjekt som kan gi miljøgevinster, men møter hindringer i det europeiske markedet?

Kan din bedrift søke?
Alle norske bedrifter som har utviklet et produkt som reduserer miljøbelastningene kan søke om tilskudd fra Eco-innovation. Løsningen kan i utgangspunktet være hva som helst, så lenge en kommersialisering vil kunne gi en miljømessig gunstig effekt.

Støttebeløp
Hvert prosjekt får i snitt rundt 800 000 euro, men maksimalt 50 prosent av prosjektkostnaden. Du kan også søke Innovasjon Norge om forprosjektstøtte.

Invitasjon til informasjonsmøter
Innovasjon Norge holder informasjonsmøter og individuelle møter med bedrifter i forbindelse med utlysningen i mai. 

Les mer her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.