Søk

Flytter produksjonen fra Os til Sverige

Inwido har tatt endelig avgjørelse

Dør- og vindusprodusenten Inwido, som eier Lyssand Treindustri AS på Os, har i dag informert de ansatte om at selskapet har tatt den endelige beslutningen om å flytte produksjonen fra Os til Lenhovda/Vetlanda i Sverige. - Gjennom en tett og god dialog med de tillitsvalgte har vi blitt enige om en økonomisk og sosial tiltakspakke for de berørte ansatte, sier administrerende direktør Espen Hoff i Inwido. 

 

Styret i Inwido AB har tatt den endelige beslutningen om å flytte produksjonen fra Os til Lenhovda/Vetlanda i Sverige. Produksjonen flyttes gradvis, med siste produksjonsdag 4. juli 2014. Det resterende utstyret og inventaret vil bli tatt ned i løpet av høsten.

 

-          I den situasjonen vi nå står i har det vært viktig for Inwido å samarbeide med de tillitsvalgte om hvordan vi kan bistå de ansatte videre. Jeg er glad for at vi har funnet frem til gode løsninger, som blant annet inneholder bistand til å finne nytt arbeid, sier Hoff.

 

-          Vi tillitsvalgte har vært opptatt av å få på plass økonomiske og sosiale tiltak for de ansatte. Jeg er fornøyd med at vi har fått til en avtale som inneholder ordninger knyttet til både etterlønn og garantilønn. De ansatte får nå også hjelp til å finne annet arbeid. Vi har mange dyktige ansatte som bør være attraktive for næringslivet i regionen, sier hovedtillitsvalgt Dagfinn Mjånes.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no