Søk

Fornøyde med forslag til ny TEK 10. Departementet har lyttet til bransjen.

Endringene i tek'en vil berøre dør, vindus og trappeprodusentene. Dette vil bidra til en tydeligere og enklere forskrift, og er i tråd med Norsk Trevare sine tidligere innspill.

Kommunal - og moderniseringsdepatertementet har i dag 10. juni 2014 sendt ut forslag til endringer i byggteknisk forskrift (Tek 10), med høringsfrist 1. september. Hele høringsnotatet kan du lese her.

 

Forslagene som berører oss er i tråd med våre tidligere innspill til departementet, og de vil bidra til en tydeligere og enklere forskrift. Dette er vi svært tilfreds med sier Ivar H Hansen, direktør i Norsk Trevare. 

 

For vinduer blir det krav om sikkerhetsglass i bolig i alle etasjer, ved glass lavere enn 80 cm.Dette er samme krav som var gjeldende fra 2010, men som ble fjernet i 2013. Norsk Trevare var blant de som var svært kritisk til lemping av kravene i 2013, så vi er fornøyde med at disse kravene nå er tilbake. 

Når det kommer til dører,  foreslår departementet at åpningskraften økes fra 20 N til 30 N. I resten av EU er kravet på 30 N, og en tilpasning til gjeldene regler i Europa, vil bidra til en enklere og mer kostnadseffektiv byggeprosess, så dette ser vi svært positivt på.

Også trappeprodusentene blir berørt av endringsforslaget; Det er forslått å endre forskriften som gjelder trapperekkverk (§12-17). Departementet har foreslått en presisering av paragrafen; at rekkverkhøyden skal være min 0,9m på repos og hvileplan. Denne paragrafen har tidligere vært oppfattet som noe ullen, så en tydeliggjøring av denne, er gledelig for såvel trappeprodusenter som byggherrer. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.