Søk

Gi eleven en hammer

og gjeninnfør sløyd i skolen og spikring, spikking og saging i barnehagen

Bergen Arkitekthøyskole er i ferd med å utvikle et snekkerbodprosjekt for skoler og barnehager. Snekkerbodene skal trekkes rundt til samarbeidspartnere og interesserte. I prosjektet belyses flere sider i sammenheng omkring det menneskelige, det håndtverksfaglige, samfunnsbehov og demokratisk kultur.

En motiverende tanke i prosjektet er at dette bidrar på sikt til å begrense antall elever som ikke finner sin plass i skolen.
Og et viktig element i prosjektet er kommunkasjonskvalitet og betydningen den har for anerkjennelse og trivsel, medvirkning, tenkning, utvikling av individ og sammfunn.

Samfunnet går glipp av mennesker som ville arbeidet praktisk om de tidlig hadde hatt tilgang til denne arena for trivsel og mestring.
Matematikk. lesing, tegninger, skisser og meningsfull prosjektkommunkasjon kunne hatt sin relevans. Nå finnes det knapt nok sløyd og håndverk i den norske skolen.

Håndverk og håndverkskunnskap har en verdi i seg selv. Når man velger håndverk i videregående skole, bør ikke det gjøres fordi man er skolelei, men fordi håndverkspraksis er der fra grunnskolen og  helt tilbake til barnehagen. Bli-snekker.no

Yrkesfagene fortjener mer respekt kan vi lese på Regjeringen.no og SSBs fremskrivningsrapport viser udekket etterspørsel etter arbeidskraft med videregående yrkesfaglig opplæring slik som bygg- og anleggsfag frem mot 2030. Bare 29 % av elevene som begynte på et yrkesfaglig utdanningsprogram i 2008, oppnådde yrkeskompetanse med fag- eller svenneebrev i løpet av fem år, ifølge SSBs utdanningsstatistikk.

Les mer om dette i Bergens Tidende

  

 

RMH

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.