Søk

GOD JUL med oppsummering på tampen av året!

Vi nærmer oss en avslutning av året, og har tatt et tilbakeblikk på året som har gått.

Når vi ser på handlingsplanen som ble utarbeidet for 2014 sammen med styret ser vi at vi kan krysse av for "utført" på de fleste punktene.

Norsk Trevare skulle bli mer synlige både utad, og inn mot medlemmene. Vi har utviklet hjemmesiden, og etablert nyhetsbrev hver annen uke. Facebook-siden har vært aktivt brukt, men vi ønsker å gjøre den enda mer levende. Medieomtale i forbindelse med utdeling av Det Gylne Sagblad, og andre nyhetssaker har bidratt til å synliggjøre bransjen. Vi har lagt ut omtale av hver enkelt medlemsbedrift på hjemmesiden, og synliggjort bedriftene under "Medlemssøk".

Når det gjelder synlighet internt har vi besøkt 108 av medlemsbedriftene i løpet av året.  Vi har deltatt på de fleste lokalforeningsmøtene, og laget en ny brosjyre som beskriver medlemsfordelene.

I januar ble det avholdt Formannsmøte for alle lokalforeningslederne, og Trevaredagene med 217 personer på deltakerlista, noe som var rekord.

Bransjeforaene i form av Trappeforum, Kjøkkenforum, Dørforum og Vindusforum har alle blitt gjennomført.

Alle Opplæringskontorene ble invitert til en samling i juni, for å utveksle erfaringer, og gi innspill til hva som bør prioriteres for å sikre en god rekruttering til bransjen fremover. Rekrutteringsbrosjyren ble oppdatert, og vi deltok med informasjonsstand sammen med lokalforeningen i Trøndelag på Yrkes-NM og Utdanningsdagan i Trondheim.

Det er i løpet av året gjennomført en rekke kurs i Trevareskolen, både faglige, kurs med juridisk innhold, og ikke minst ledelse. Studietur til Fensterbau ble arrangert i mars, og vi hadde der 50 deltakere.

Når det gjelder medlemsfordeler har vi fortsatt et hovedfokus på forsikring, og ser at mange medlemmer er med på denne ordningen. Forsikringsordningen gir noe økonomisk bidrag til foreningen som igjen gjør det mulig for oss å bruke i overkant av en halv million årlig til fri advokathjelp for alle medlemmene i inntil seks timer.

Næringspolitiske støtter vi oss i stor grad på BNL, men har også i egen regi og sammen med styrelederen sørget for dialog med flere av stortingsrepresentantene ang. saker som er av betydning for bransjen.

For noen få uker siden sendte vi ut en spørreundersøkelse for å måle Medlemsstilfredsheten, og vi takker for at 147 tok seg tid til å svare på denne. Oppsummeringen av denne vil danne grunnlag for neste års handlingsplan i første styremøte i januar.

Med dette takker vi i Norsk Trevare for et interessant og meningsfylt år og ønsker dere alle en GOD JUL OG ET FREMGANGSRIKT NYTT ÅR!

   

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.