Søk

H-vinduet Fjerdingstad AS fikk besøk av stortingsrepresentanter

Stortingrepresentantene ga bla. løfter til famliebedriften om at Regjeringen vil se på det med formueskatten, fordi det er bedre at overskuddet går til investeringer i bedriften.

Stortingsrepresentantene Kristin Ørmen Johnsen og Mudassar Kapur var torsdag gjester hos bedriften 
H-vinduet Fjerdingstad i Hokksund.

– Fantastisk at vi har en slik levende og livskraftig industribedrift i Øvre Eiker, sa Kristin Ørmen Johnsen (H). Stortingsrepresentanten fra Buskerud poengterte at det er viktig for Norge å ha så mange familiebedrifter, med interesse for å bygge ut i lokalsamfunnet.

Formuesskatten?
– Fylket vårt trenger å ha bærekraft, og vi har nå lav arbeidsledighet. Det er flott med bedrifter som blir værende og ikke flytter ut. Vi vil sørge for å legge til rette for gode rammebetinlser, så de blir værende, lovte hun.
– Regjeringen har sagt at de vil se på det med beskatning, fordi det er bedre at overskuddet går til investeringer i bedriften, poengterte Ørmen Johnsen.
– Vi må betale skatt av skatten.For oss er det én million i skatt hvert år, sa Knut Einar Fjerdingstad om formuesskatten.
For litt siden var han inne på Stortinget for å snakke om hvilke utfordringer norske trevarebedrifter står ovenfor.

Økt boligbygging?
– Derfor inviterte vi oss selv på bedriftsbesøk, sier Ørmen Johnsen til Eikerbladet. Gjestene var først i rådhuset og fikk en orientering om lokaldemokratiet og samarbeidet med grendeutvalgene.

Under bedriftsbesøket nevnte Knut Einar Fjerdingstad særlig ønsker om økt boligbygging i Norge. Nedgangen er noe bedriften erfarer. Stortingsrepresentant Mudassar Kapur fra Oslo sitter i kommunal- og 
forvaltningskomiteen. – Og jeg er boligpolitisk talsmann for Høyre. Dette er et viktig møte, fordi vi ikke bare skal legge til rette for dem som bygger boliger, men også bedrifter som produserer det som skal inn i boligene, sier han.

Vil forenkle regelverket
– Vi har fått et etterslep. Det bygges nå 10.000 færre boliger per år enn det som det er behov for i Norge, sa Kapur. Han la skylden på den rødgrønne regjeringen som han hevder innførte rigide detaljkrav og byråkratiske regler i Plan- og bygningsloven, blant annet femårsfristen.

– Om man ikke bygger i løpet av fem år etter man har søkt, må man gjennom hele søkeprosessen på ny, sa han. Stortingsrepresentantene lovte at regjeringen vil forenkle regelverket.

Temaer som ble tatt opp var også hvordan krav om passivhusstandard,miljø og energisparing vil slå ut for produksjonen på sikt.

Gjestene fikk se noen av de 50 ansatte i aksjon. Kristin Ørmen Johnsen likte særlig at de tar inn
lærlinger, noe H-vinduet Fjerdingstad har gjort siden 1989.


FAKTA
H-vinduet Fjerdingstad
• Fjerdingstad Trevarefabrikk AS ble etablert i 1949 av familien Fjerdingstad.
• Utviklingen har vært eventyrlig.
Fra 1959 og fram til i dag har de produsert flere hundre tusen dører og vinduer.
• I 1959 kom den første prototypen på H-vinduet, det velkjente husmorvinduet, og i 1962 ble de den første     produsenten av H-vinduet på Østlandet.
• Bedriften har 50 ansatte. De eier også en bedrift i Polen

Eikerbladet 26.08.2014 Eli Bondlid Byline kontakt
med 120 ansatte.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.