Søk

Hovland Trevarefabrikk AS -investerer for framtiden

Ved å automatisere deler av drifta vil investeringen på rundt 5,5 millioner kroner bli en besparelse på sikt.

 

Det mener Olaf Hovland, daglig leder, og salgssjef Gar Hovland er vel anvendte penger.
– Noen vil sikker si at det er rimelig ambisiøst for en bedrift på vår størrelse å ta en såpass stor investering.
Slik ser ikke vi det. Med denne investeringen vil vi spare både tid og penger. Hele drifta vil bli mer rasjonell. Derfor ser vi på dette som en investering i framtida,en investering som egentlig har tvunget seg fram,  smiler Olaf, eldstebror Hovland.
 
Nøyaktig tilpasset
Han understreker at det er en standardmaskin som har kommet på plass i produksjonslokalene på Hellvik.
– Den er nå tilpasset vår produksjon. Produksjonsprogrammet forkorter veien fra tegnebrett til produksjon.
På denne måten skaper vi filer som er nøyaktig tilpasset hvert hull og utforming i det produktet vi skal ha ut, sier han.
Trevarefabrikken har i dag 13 fast ansatte. I tillegg har bedriften fire innleide arbeidere.
– Ingen vil miste jobben fordi vi automatiserer deler av drifta. Det ligger fortsatt mye arbeid og venter når maskinen har gjort sitt. Da skal de forskjellige delene monteres. Det kan ikke denne maskinen gjøre, fortsetter den daglige lederen.
 
På plass i fjor
Maskinen var på plass i fjor sommer. Tida fram til nå er brukt til installering og klargjøring.
Tegnebrettet er nå flyttet over på data. Så mates programmet med de nødvendige mål og data. Dermed er produksjonslinja lagt. – Nå er det bare for operatøren å hente det vi har tegnet inn og mate maskinen med rette materialstykker. Så gjør maskinen resten, sier Gar Hovland.

Tar viktige valg
Brødrene Hovland mener at de har tatt et rett valg – også denne gangen. De har tidligere måttet foreta valg som har vist seg som de rette i ettertid. Den største snuoperasjonen ble gjort i 1998. Da ble det bestemt å flytte fra egne lokaler på Rauhedlå til leide lokaler hos Hellvik Hus. 1. april året etter startet produksjonen på nytt. – Vi begynte med helt blanke ark, forklarer Gar. – Vi måtte legge stein på stein. Heldigvis har vi lyktes, sier Olaf.

Øker omsetningen
Men det har vært hardt arbeid og mange viktige valg er tatt. – Vi startet planleggingen, og i år 2000 begynte vi å investere og
bygge opp bedriften på nytt. Målene var enkle; vi måtte øke omsetningen og samtidig spare kostnader, sier salgssjefen.
Den daglige lederen legger til: – Hver krone har vi så pløyd tilbake i bedriften for å få til en lønnsom og solid virksomhet.
 
Stabile resultater
Det mener de at de har klart. Omsetning og resultater har vært stabile de siste fire-fem åra. I fjor solgte Hovland Trevare for 17,2 millioner kroner. På grunn av investeringene vil det, ifølge Olaf Hovland, bli et lite underskudd.
– Fjoråret var spesielt. Det startet veldig bra, før det flatet en del ut. I år har vi hatt en fantastisk start. Ordrereservene er større enn noen gang, sier Olaf Hovland.
 
Venter høyere salg
For dette året er det budsjettert med en omsetning på 19,2 millioner kroner. – Vi er spente på fortsettelsen. For det er ikke tvil om at markedet er i endring og mer uforutsigbart enn det vi har opplevd tidligere. Vi er avhengige av at de større produsentene, som NorDan og Gilje Dør, gjør det bra. Samtidig søker vi mot mye markeder. For tida jobber vi blant
annet mot større rehabiliteringsprosjekt i Oslo. I så måte har investeringen i denne maskinen vært en del av strategien. Den gjør at vi er enda mer fleksible enn det vi var tidligere. Derfor er vi rimelige optimister også for framtida, sier Gar Hovland.– En stabil arbeidsstokk med flinke fagfolk betyr også mye om vi skal lykkes, sier Olaf Hovland. 
Dalane Tidende 20. mars 2013
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no