Søk

Hvorfor vil ikke ungdom i Asker og Bærum ta en fagutanning?

Nesbru Videregående skole er den eneste videregående skole i Asker og Bærum som tilbyr VG1 Bygg- og Anleggsteknikk

På bakgrunn av oppslag i Byggmesteren  om at to av tre byggfagklasser forsvinner i Asker og Bærum, har vi valgt å kommentere dette med følgende innlegg:

(NESTEN) INGEN VIL BLI BYGG-HÅNDVERKER I ASKER OG BÆRUM.                 

Av Ivar Horsberg Hansen, Direktør i Norsk Trevare 12.12.2014

Nesbru Videregående skole er den eneste videregående skole i Asker og Bærum som tilbyr VG1 Bygg- og Anleggsteknikk. Søkertallene de siste årene har falt betraktelig, og det er mulig at det høsten 2015 kun vil bli opprettet én klasse. Dette utdanningsløpet kan føre til 23 ulike fag-/ svennebrev, og i tillegg til tømrer og rørlegger, kan man bli bl. a. murer, maler, betongarbeider, blikkenslager, taktekker og trevaresnekker.

Hvorfor vil ikke ungdom i Asker og Bærum ta en fagutdanning?

Byggenæringen i Norge er den størst fastlandsnæringen. Befolkningen øker og spådommen forteller om fortsatt vekst. Det skal fortsatt bygges mye i Norge fremover, både av bygninger og innen samferdsel.
Ola Normann blir ikke mer "handy" med årene, og den generasjonen som kunne skifte et vindu, sette opp en garasje, eller bytte kledning på huset sitt, den generasjonen er i ferd med å forvitre.
Behovet for faglært arbeidskraft vil være der i mange år fremover, og dersom man tar en fagutdanning vil man ha et solid fundament å bygge videre på hvis man skulle ønske å videreutdanne seg. Det er mange som mener at de beste ingeniørene er de som har en fagutdanning "i bånn", og du finner mange takstmenn og folk som jobber med prosjektering som neppe ville hatt den jobben de har uten å ha startet med en fagutdanning. (Artikkelen fortsetter under bildet)

Kjøper naboen svart arbeid?

Markedet for oppussing av boliger er i stor grad overtatt av aktører som ikke driver innenfor lovens rammer. Politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten har intensivert arbeidet med å slå ned på både de som tilbyr disse tjenestene, men også de huseierne som tar sjansen på å hyre inn hva som helst, bare det er billig. Risikoen for å bli tatt har til nå vært liten, men økt innsats fra myndighetene vil kanskje gjøre at flere tenker seg om. Dessverre er det mange som ikke kan vurdere om arbeidet de får utført er skikkelig gjort, men det virker som man tar det for gitt og at prisen er det avgjørende. Hvis prisen er basert på en lav timepris, uten øvre ramme, er det jo ikke sikkert at det blir hverken bra eller billig til slutt. Dessverre finnes det mange eksempler på at huseiere må hyre inn skikkelige håndverkere for å rette opp feil og mangler som er gjort av aktører med manglende kunnskaper.

Sammenhengen er åpenbar.

Dersom det skal bli mer attraktivt å velge en fagutdanning innen byggfagene må vi som huseiere bli mere kritiske til hvem vi leier inn til å gjøre oppdrag for oss. Hvis vi kan stole på at jobben blir skikkelig utført, og at de som er ansatt i firmaet jobber under lovlige former, er kanskje ikke pris det viktigste kriteriet. Hvis vi i tillegg ser at nabosønnen, en nevø, eller barna til en kollega får lærekontrakt og opplæring i et av de lokale firmaene, ser vi kanskje også nytten av å bruke firmaer som tar fagopplæring på alvor.

Direktør i Norsk Trevare Ivar H. Hansen

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.