Søk

Ikke lenger krav om sikkerhetsglass i bolig

Fra 1. januar 2013 er det ikke lenger krav om sikkerhetsglass i 1. og 2. etg. i boliger, selv om glasset går helt ned til gulvet.

Fra 2010 har det vært krav om at alle glass lavere enn 0,8m fra gulv, både i dører og vinduer, skulle ha sikkerhetsglass. Bransjen har innrettet seg etter dette, og dører med lav brystning og skyvedører har i flere år hatt sikkerhetsglass som standard.

Når myndighetene nå velger å fjerne dette kravet, vil det igjen bli opp til den prosjekterende å avgjøre hvorvidt det skal benyttes sikkerhetsglass eller ikke. Slik var praksisen også før 2010, og vi erfarte da at man i de fleste tilfeller valgte bort sikkerhetsglass for å spare noen få hundredelapper.

Norsk Trevare har vært i mot endringen som nå er innført i TEK 10. Da høringsforslaget ble sendt ut i fjor, ba vi myndighetene om å beholde forskriftskravet for dører. Vi deler Glass og Fasadeforeningens bekymring for at minimale kostnadsbesparelser vil gå på bekostning av sikkerheten. Fremtidige kjøpere av hus og leiligheter vil ikke lenger kunne være trygg på at glassene i vinduer og dører gir ufarlige skader dersom uhell oppstår. Vanlig glass gir kan gi svært alvorlige kuttskade. Dødsulykken i Egersund nyttårshelgen er et tragisk eksempel på dette. Bildene under viser nok et uheldig eksempel. Denne personen snublet mot en glassdør uten sikkerhetsglass og måtte sy langt mer enn 100 sting.

Ivar H. Hansen, direktør i Norsk Trevare forteller at de vil anbefale medlemmer i bransjeforeningen samt resten av bransjen å fortsette å bruke sikkerhetsglass til tross for at kravet er endret. Som Glass og Fasadeforeningen også påpeker er dette kun et minstekrav, det er lov å bygge bedre, og det er høyst tilrådelig å bygge sikkert.

Les her hva de nye reglene betyr i praksis.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.