Søk

Inwido vurderer nedlegging av norsk produksjon

De 103 ansatte fikk i går beskjed om at selskapet vurderer å flytte produksjonen fra Os til Lenhovda/Vetlanda i Sverige innen utgangen av 2014. Salg og administrasjon opprettholdes, med kontorer sentralt i Bergen. Saken skal endelig styrebehandles i midten av februar.

Norsk Trevare har blitt meddelt i en pressemelding onsdag at Inwidos ambisjon er å bli den sterkeste utfordreren i det norske dør- og vindusmarkedet gjennom å videreutvikle og styrke merkevarer som Lyssand, Diplomat og Frekhaug.

- Merkevaren Lyssand vil styrkes gjennom mer effektiv produksjon i Lenhovda/Vetlanda, og et dyktig salg- og administrasjonsapparat i Bergen, sier administrerende direktør Espen Hoff i Inwido. 

Hovedårsaken til flyttingen er sviktende lønnsomhet for Lyssand Treindustri AS. I tillegg opplever vi et marked i tilbakegang, samtidig som det preges av økt import og pressede marginer. Samlet sett begrenser dette vår mulighet til å utvikle og tilby Inwidos kunder nye, innovative og bærekraftige produkter.

- Et av hovedgrepene i Inwidos strategi for å møte denne utfordringen er å effektivisere produksjonsstrukturen gjennom blant annet færre fabrikker og større grad av automatisert produksjon, sier Hoff.

For å kunne produsere vinduer på en lønnsom måte og dermed langsiktig kunne sikre varemerkets posisjon i det norske markedet, så må kostnadene reduseres.

- På Vetlanda/Lenhovda har vi en moderne fabrikk som produserer samme produkter som vi gjør på Os i dag. Ved en eventuell flytting vil både ledetiden og kvaliteten opprettholdes, samtidig som lønnsomheten styrkes, sier Hoff.

- Det er beklagelig at vi må vurdere et slikt grep, og jeg føler med de ansatte som har fått den tunge beskjeden i dag. Vi har allerede startet drøftelsesmøter med de tillitsvalgte, om blant annet om hvordan vi kan bistå medarbeiderne med å finne nytt arbeid dersom den endelige beslutningen blir å flytte produksjonen.  I tillegg til de ansatte ble i dag Os kommune, fylkeskommunen og NAV orientert om situasjonen, sier Hoff.  

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.