Søk

Krav om yrkesutdanning for yrkessjåfører

I følge Yrkessjåførforskriften må alle som driver godstransport eller persontransport gjennomgå et 35 timers kurs.

Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må i framtiden skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil.

Hvis dere leverer ut varer med egen varebil (over 3,5 tonn) er dette å anse som godstransport, og dere vil således bli rammet av kravet. Dersom man frakter varen ut, og sjåføren også utfører montering, er dette å anse som transport av eget materiell, og man kan fritas for kravet. 

Mer info finner du her: http://www.vegvesen.no/Forerkort/Yrkessjafor/Utdanning+og+krav/Nye+utdanningskrav

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.