Søk

Lærlingeklausuler i offentlige oppdrag!

Regjeringen vil endre reglene slik at bedrifter som har offentlige oppdrag må ha lærlinger på det aktuelle oppdraget.

Adm. direktør Jon Sandnes i BNL sier at dette er veldig positivt og noe vi har etterspurt lenge.
     Regjeringen vil endre reglene slik at bedrifter som har offentlige byggeoppdrag må ha lærlinger på det aktuelle oppdraget.

Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser er noe BNL har jobbet mye for å få til.

– 40 prosent av alle oppdrag er fra det offentlige. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser vil bidra til å sikre en bedre rekruttering av fagarbeidere, sier Jon Sandnes i BNL.

Sandnes påpeker at Norge har et stort behov for fagarbeidere nå og i framtiden. 

– Men fag- og yrkesopplæringen har utfordringer med å rekruttere ungdom og altfor få gjennomfører til fag- og svennebrev. At vi har nok lærlingeplasser sikrer kompetanseoverføring, slik at vi kan videreføre fagkunnskap til nye generasjoner. Denne fagkunnskapen er avgjørende for verdiskapingen i store deler av næringslivet, sier Sandnes.

–Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser stimulerer til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikrer nyrekruttering til yrkesfag og at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft.

Viktig tiltak mot useriøse

Direktør for arbeidlivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard understreker at lærlingeklausuler også vil være et viktig tiltak mot useriøsitet i bransjene.

– Godkjente lærebedrifter er ofte de mest seriøse. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser stimulerer til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikrer nyrekruttering til yrkesfag og at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft.

NHO mener at et annet viktig virkemiddel for å øke antallet læreplasser er å øke tilskuddet til bedriftene.

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no