Søk

Ledigheten øker i industrien

Tall fra NAV viser at ledigheten innen BA var på 11300 mennesker, 5,7% ved utgangen av april 2015. Det er ca 1000 årsverk høyere enn på samme tid i 2014.

 

For Industrien var det 10236 ledige, 4,5%. Det er 1650 flere enn på samme tid i 2014. Blant ingeniører og IKT-fag er ledigheten nå på 2,2 %, 5523 årsverk, en økning på 68% siden samme tid i 2014. Totalt gir det en noe økt ledighet, 3,0 % mot 2,8 % på samme tid i 2014. Veksten i ledigheten er ujevnt geografisk fordelt. Størst vekst på vestlandet og i Agder.

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/Pressemeldinger/1+600+flere+ledige.414259.cms

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no