Søk

Ministeren har mottatt ENØK forslag

Byggenæringen og miljøorganisasjonene har presentert et forslag til innretningen av Enøk-ordning for miljøvernministeren.

BNL, Norsk Teknologi, NBBL, Bellona, Naturvernforbundet og Zero har lagt frem forslag til innretning av en skattefradragsordning for Enøk-tiltak i husholdningene for miljøvernminister Tine Sundtoft. - Jeg håper regjeringen tar vel imot vårt forslag. At både miljøorganisasjoner, boligbyggelagene og sentrale deler av byggenæringen er enige om forslaget, bør sikre at Enøk-tiltakene er både teknisk, energi- og miljømessig god begrunnet, sier Rannveig Ravnanger Landet, direktør for miljø-og energipolitikk i BNL

Omkring 40 prosent av all stasjonær energibruk skjer i bygninger. Her kan du lese om forslag til skattefradrag for å bytte til mer energiriktige  vinduer.

- Energieffektivisering av bygg er derfor et av de viktigste klimatiltakene. Dette har også vært en av BNLs fanesaker gjennom energieffektiviseringsprosjektet, sier Landet, direktør for miljø-og energipolitikk i BNL.

Etter at regjeringspartiene har sammen med Venstre og KRF er blitt enige om å innføre skattefradrag for Enøk-tiltak i boliger, gikk byggenæringen og miljøvernorganisasjonene sammen om å jobbe frem et forslag til innretning av ordningen.

- En skattefradragsordning må være enkel for å få mange til å ønske å energieffektivisere boligene sine. Forslaget inneholder derfor en rekke forhåndsgodkjente enkelttiltak som boligeier kan gjennomføre og få skattefradrag for. Hensikten er at det mange skal få råd til å gjennomføre tiltak som sparer energi og på sikt bidrar til et bedre klima, sier Landet.

Det foreslås at fradraget skal inkludere både arbeid og materialer til tiltaket. Arbeid fordi dette innebærer at vi kan sette krav til kvalitet, energieffektivitet, kompetanse og lovlig foretak hos utførende bedrift, og materialer fordi vi setter tekniske minstekrav til produktene for at de skal være energieffektive.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.